Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Тејо Трејд
Локација: Тетово
Година на изградба: 2019
Инсталиран капацитет: 10KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?