Детали за проектот

Категорија:
Клиент: АГБМ
Локација: Струмица
Година на изградба: 2019
Инсталиран капацитет: 132KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?