Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Нине Солар
Локација: Мак. Каменица
Година на изградба: 2015
Инсталиран капацитет: 107КW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?