Детали за проектот

Категорија:
Локација: Скопје
Година на изградба: 2019
Инсталиран капацитет: 77KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?