Детали за проектот

Категорија:
Клиент: КБ Енерго Соларис
Локација: Радовиш
Година на изградба: 2020
Инсталиран капацитет: 298KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?