Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Фортуна Груп
Локација: Скопје
Година на изградба: 2020
Инсталиран капацитет: 196KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?