Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Алмакс
Локација: Струмица
Година на изградба: 2020
Инсталиран капацитет: 180KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?