Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Европа 92
Локација: Кочани
Година на изградба: 2020
Инсталиран капацитет: 175KW

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?