Детали за проектот

Категорија:
Клиент: Солар Енерџи Систем
Локација: Валандово
Година на изградба: 2014
Инсталиран капацитет: 962KW
Architect: Jason & Perry

Повеќе за нас

Сакате вашиот објект да биде дел од нашето портфолио на проекти?